ETKİNLİKLER
Osteoporoz Platformu

Türkiye Osteoporoz Platformu; Uluslararası Osteoporoz Vakfı (IOF) üyesi olan Türkiye Osteoporoz Platformu, Türkiye Osteoporoz Derneği, Osteoporoz Hasta Derneği, Osteoporoz ile Yaşam Derneği, Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği’nin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. 

Türkiye Osteoporoz Derneği
Türkiye Osteoporoz Derneği 1998’te kuruldu.233 üyesi bulunuyor. Derneğin amacı osteoporoz tedavisi ve hastalığın engellenmesi konusunda bireyleri ve toplumu eğitmek, bilgilendirmek ve desteklemek. Dernek hastalara, sağlık sektöründe çalışanlara ve halka tıbbi olarak doğru bilgiyi sunmayı hedefliyor. Derneğin hizmetleri arasında osteoporoz hastaları ve halka yönelik ücretsiz yayınlar ve eğitim programları hazırlamak ve toplumsal kaynaklara yöneltmek yer alıyor. Dernek sağlık personeliyle çalışarak hastalığın oluşumunu, teşhis ve tedavi olanaklarını duyurmak için ülke çapında çalışmalarda bulunuyor. Dernek, fizik tedavi uzmanlarının kliniklerde uygulayabileceği uygulama ilkeleri ve kullanım standartlarını belirlemiş durumda. Üç ayda bir yayımlanan Osteoporoz Dünyasından dergisi ile fizik tedavi uzmanlarına bu konuda hastalık konusunda son bilgileri aktarıyor. Dernek, Uluslararası Osteoporoz Derneği’nin üyesi.

Osteoporoz Hasta Derneği
İki yüz elli üyesi bulunan Osteoporoz Hasta Derneği 2001 yılında kuruldu. Dernek, bilimsel komite, halkla ilişkiler komitesi ve sosyal komiteden oluşuyor. Derneğin amaçları arasında osteoporoz konusunda farkındalık yaratmak, osteoporoz hastalarının yaşam kalitesini artırmak, kemik kırılmaları ve düşmeyi engellemek, osteoporoz konusunda sosyal problemleri çözmek, ülkelere fon yaratmak ve bu amaçlara ulaşmak için benzer dernek ve kurumlar ile işbirliği yapmak yer alıyor. 2003 Dünya Kongresi 60 ülkeden katılımla İstanbul’da düzenlenmiş ve ses getirmişti. Dernek ayrıca hasta hikayeleri ve bilimsel makaleler ile International Osteoporosis Action Journal adlı dergiyi destekliyor.

Osteoporoz ile Yaşam Derneği
Dernek, osteoporozu halka anlatmak ve hastalığın engellenmesi iiçin bilgi vermek amacıyla 16 Mayıs 2003’de kuruldu. Kar amacı gütmeyen, tarafsız ve ulusal olan dernek osteoporozlu hastaların problemleriyle ilgilenir. Derneğin amaçları arasında hastalığı engelleyici programlar düzenlemek başta olmak üzere kamuoyunu osteoporoz konusunda bilgilendirmek, osteoporoz alanındaki gelişmeleri kamuoyuna duyurmak, osteoporoz hastalarının yaşam kalitesini artırıcı çözümler bulmak, osteoporozdan kaynaklanan sosyal problemlerin çözülmesi konusunda çözümler bulmak yer alıyor. Derneğin 160 üyesi bulunuyor.

Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı
1990 yılında kurulan vakfın amacı eklem hastalıkları, osteoporoz ve osteoartrit konularında ortopedik cerrahların, hastaların ve hükümetlerin farkındalığını ve bilgisini ulusal ve uluslararası düzeyde artırmaktır. Bu amaca ulaşmak için osteoporoz ve osteoartrit konularında kongreler ve medya organizasyonlarına destek olur. Eklem hastalıkları ve bu konudaki cerrahi müdahaleler konusunda periyodik bir yayın hazırlayarak 2 bin dergiyi ücretsiz olarak dağıtır. ABD ve Türkiye’den birçok bilimsel dergi ile işbirliği yapmakta, ulusal ve uluslararası yazarların makalelerine dergilerinde yer vermektedir. Vakıf Başkanı aynı zamanda Kemik ve Eklem Onyılı Hareketi ulusal koordinatördür. Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı IOF’nin resmi üyesidir.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye Endokrinoloji Derneği, Serdar Tavat’ın başkanlığında 1964’te kurulmuştur. Dernek 1995'te yenilenerek “Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği” adını almış ve endokrinoloji uzmanlarını çatısı altında toplamıştır. Derneğin 254 aktif üyesi bulunmaktadır. Dernek, 1996’ta Uluslararası Endokrinoloji Derneği’ne (ISE) üyeliğini yenilemiş ve 1997’de Endokrin Dernekleri Avrupa Federayonu’na kabul edilmişir. Dernek hipofiz, tiroid, diabet, melitus, osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıkları, adrenal ve gonadal hastalıklar, obezite ve lipid metabolizmalar, gonad ve hipertansiyon, metabolik sendromlar konusunda workshoplar düzenlemektedir. Bu grup çalışmalarında araştırmalara yer verildiği gibi yüksek lisans eğitim programları ile pratisyen hekimler ve dahiliye uzmanları için de kurslar düzenlenmektedir.

Platform Düzenleme Kurulu

Türkiye Osteoporoz Derneği ve
Osteoporoz Hasta Derneği'ni temsilen:
Prof.Dr. Merih Sarıdoğan
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Prof.Dr. Nurten Eskiyurt
İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Prof.Dr. Ülkü Akarırmak
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Prof.Dr. Şansın Tüzün
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Prof.Dr. Gülseren Akyüz
Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Osteoporoz İle Yaşam Derneği'ni temsilen:
Prof.Dr. Fatma Atalay
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Prof.Dr. Alev Hasanoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı'nı temsilen:
Prof.Dr. O. Şahap Atik
Gazi Ünv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD
Prof.Dr. Feza Korkusuz
ODTÜ Eğitim Fak. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'ni temsilen:
Prof.Dr. Tümay Sözen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Prof.Dr. Alper Gürlek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma BD