KURUCU ÜYELER
Kurucu Üyeler

Prof.Dr. Fikret Tüzün
Prof.Dr. Merih Sarıdoğan
Prof.Dr. Nurten Eskiyurt
Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Prof.Dr. Sema Öncel
Prof.Dr. Gülay Dinçer
Prof.Dr. Fatma Atalay
Prof.Dr. Ülkü Akarırmak
Prof.Dr. Şansın Tüzün
Prof.Dr. Gülseren Akyüz