4. Türkiye Osteoporoz Derneği Sempozyumu
SEMPOZYUM VE KONGRELER

Türkiye Osteoporoz Derneği 4. sempozyumu “Yaşlanan Kemik, Kırılgan Kemik” teması ile 18-21 Mart 2010 tarihlerinde Antalya’da Prof. Dr. Nurten Eskiyurt başkanlığında düzenlenmiştir. Deneyimli ulusal ve uluslararası konuşmacıların davetli olduğu sempozyuma yoğun bir katılım olmuştur.

-13-15 Kasım 2009 tarihinde İzmir’de “Klinik Dansitometri ve Sertifika Kursu ve Osteoporozda Tedavi algoritmaları” sempozyumu Prof.Dr.Berrin Durmaz başkanlığında düzenlenmiştir. Toplantının ilk günü postmenopozal , yaşlı,erkek ve glukokortikoid osteoporozunun tedavi algoritmaları tüm yönleriyle tartışılmştır. Sempozyumun ardından toplantının 2. günü IOF’un düzenlediği ve IOF tarafından gönderilen iki yabancı konuşmacını yer aldığı “Klinik Dansitometri ve Sertifika Kursu” gerçekleştirilmiştir. 3. gün kursa katılan katılımcılar sertifikasyon için düzenlenen sınava girmişlerdir. Sınavda başarılı olanlara IOF tarafından sertifikaları verilmiştir.