ETKİNLİKLER
Bilimsel Faaliyetler

Türk Osteoporoz Dergisi

Türkiye Osteoporoz Derneğinin bilimsel yayın organı olan dergisi düzenli olarak 1995'den beri yılda 3 veya 4 sayı olmak üzere yayın hayatını sürdürmektedir. Osteoporoz Dünyasından Dergisi Osteoporoz  konusunda ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Editör olarak Prof.Dr. Merih Sarıdoğan ve Editör yardımcısı olarak Prof.Dr. Ülkü Akarırmak tarafından yürütülmekteydi. Dergimiz TÜBİTAK/ULAKBİM veri tabanında indekslenmekteydi.

2012 yılından başlayarak Uluslararası Osteoporoz Vakfı (İOF)’ in çalışmalarına uygun şekilde osteoporoz ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının bütünlüğü ön plana çıkarılarak, derginin kapsamının genişletilmesi kararı alınmış ve bu konularda yazılar kabul etmeye başlamıştır.

2011-1013 yıllarında derginin editörlüğünü dönem dernek başkanı olarak Prof Dr Jale Meray üstlenmiştir. Derginin adı TÜRK OSTEOPOROZ DERGİSİ olarak değiştirilmiştir. 2013 yılından itibaren Derginin editörlüğünü Prof Dr Ülkü Akarırmak yapmaktadır. Editörler Kurulunda Prof. Dr. Nurten Eskiyurt, Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal ve Prof. Dr. Sema Öncel görev almaktadır. 

EBSCO Database, Gale/Cengage learning, CINAHL, Index Copernicus, EMBASE, SCOPUS, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Tıp Dizini ve Türk Medline Ulusal Atıf İndeksi kapsamında yayınlanan dergi son olarak, Haziran 2016’da ESCI’e ye girmiştir. Thomson Reuters, ESCI veri tabanını dergileri izlemek amacıyla oluşturdu. Dergilerdeki kalite artışına göre indekslenme durumunu yükseltecektir. Değişik branşlardan, son zamanlarda uluslararsı makale başvurusu alınması, yayınlaması ve kalitesinin artması gibi konular dergimizin indekslenme durumunu yükseltecek gelişmelerdir.

Yakın zamanda dergimizin, tıpkı SCI-E'da yer alan dergiler gibi, ESCI indeksi listesinde Web of Science’ta görünecektir.


FRAC-TURC ve FRAX-TURK Çalışmaları


Türkiye’nin epidemiyolojik verilerinin ve kırık verilerinin çalışıldığı, FRAX verilerine dayanan, 26 000 kişinin tarandığı ve TUİK işbirliği ile yapılan en kapsamlı epidemiyolojik çalışmadır. Tuzun S, Eskiyurt N, Akarırmak U, Sarıdoğan M, Senocak M, Johansson H, Kanis JA and the Turkish Osteoporosis Society (2012) Incidence of hip fracture and prevalence of osteoporosis in Turkey: The FRACTURK Study.  Osteoporosis International 23: 949–955 2012 yılında Osteoporosis International ve Archives of Osteoporosis dergilerinde yayımlanmıştır. Bu  yayınların Türkçe verziyonuna web-sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ülkemizin osteoporoz verilerine ışık tutan, ulusal ve uluslararası çok sayıda sitasyon alan bu epidemiyolojik çalışmanın 5-yıllık takibini hedefleyen devam çalışması panlanmış ve  derneğimiz tarafından sürdürülmektedir.  FRAKTÜRK ÇALIŞMASI OLGULARINDA UZUN DÖNEM YENİ KIRIK, MORBİDİTE VE MORTALİTE TAKİBİ adındaki çalışmanın Etik Kurul kararı: İÜ CTF’de Mayıs 2016’da alınmıştır.

Diğer Bilimsel Çalışmalar

1999 yılında, 26 merkezde Osteoporoz Risk Faktörlerinin sorgulandığı ve kullanılan ilaçların yan etkilerinin araştırıldığı yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayan ilk bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları ulusal ve uluslararası kongrelerde ve dergilerde yayınlanmıştır.

Ankara'da Çocuklarda Osteoporoz Risk Faktörleri konusunda çalışma ve ultrason ile değerlendirme çalışması yapılmıştır.

Toplum Sağlığı Araştırmaları kapsamında Kalkaneal Ultrason Taraması 20 vilayeti  kapsayacak şekilde yürütülmüştür.

İzmir'de Erkeklerde Farkındalık ve Bilgi Düzeyinin Saptanması konusundaki çalışma tamamlanarak uluslararası bir yayın haline getirilmiştir.

Türkiye Osteoporoz Derneği hastalar için hastalık hakkında bilgi veren, risk faktörleri, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerini de anlatan bir kılavuz kitapçık hazırlamıştır.

Osteoporoz Egzersizleri konulu 40 dakikalık bir CD hazırlanmıştır ve uygulanan kuvvetlendirme, denge, postür vd egzersizlerini ayrıntılı olarak normal ve osteoporozlu kişilerde göstermektedir.


Ulusal Kongre ve Sempozyumlar


ULUSAL KONGRE ve SEMPOZYUMLAR düzenlenmektedir.

Uluslararası katılımlı ve IOF tarafından desteklenen bu toplantılar düzenli olarak ve İstanbul-Ankara-İzmir arasında dönüşümlü olarak sürdürülmektedir. Ulusal Kongreler, 3 yılda 1 kez olmak üzere yapılmaktadır. Ara yıllarda ise son gelişmeler veya güncel duruma uygun sempozyumlar planlanmaktadır.

Uluslararası Çalışmalar:


Türkiye Osteoporoz Derneği International Osteoporsis Foundation (IOF’in) tam üyesidir. IOF temsilciliği 2013’den itibaren Prof Dr Ülkü Akarırmak tarafından yürütülmektedir.


IOF-WCO-ESCEO DÜNYA OSTEOPOROZ KONGRELERİNE KATILIM


Derneğimiz, 2014’de Sevilla, 2015’de Milano ve 2016’da Malaga’da yapılan Dünya Osteoporoz Kongrelerinde bilimsel sunum ve Ulusal Derneklerin temsil edildiği CNS (Committee of National Societies) aktivitelerinde yer almıştır. CNS toplantılarında davetli sunum ise 2014 - 2015 – 2016’da yapılmıştır. Bilimsel programda sunum ek olarak 2015’de Milano’da gerçekleşmiştir. 2014 CNS’de: ‘Risk Factors of Osteoporosis in Turkish Women Beyond FRAX, 2015 CNS’de: Evaluation of Bone Health of Male Workers in a Recycling Factory’ konularında sunum yapılmıştır. 2015 Bilimsel Program kapsamında: Osteoporosis: ‘Degenerative or Inflammatory Disease’ konusu panel içerisinde ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 2016 CNS’de: Turkish Osteoporosis Society - Turkish Version of the Calcium Calculator and Activities konuları sunulmuştur. CNS Village etkinliğine katılım  2015 – 2016’da organize edilmiştir.


19-22 Kasım 2015 tarihlerinde derneğimiz Bosna-Hersek Ulusal Osteoporoz Derneği tarafından  1. Ulusal Kongrelerine davet edimiştir. Ortak toplantı düzenlenmiştir. Başkan: Prof. Şekip Sokoloviç ile birlikte derneğimizi temsilen 2 sunum gerçekleşmiştir. Yönetim kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Ülkü Akarırmak ‘Yaşam Boyu Beslenme ve Kırık’ konusunda, Prof. Dr. Şansın Tüzün ‘FRAX – Türkiye Verileri’ konusunda konuşmalarını yapmıştır. Yönetim kurulundan 2 üyemiz  oturum başkanlığı görevi yürütmüştür.  Derneklerin ortak projelerinin devam etmesi planlanmaktadır.