ETKİNLİKLER
Sempozyum ve Kongreler

Türkiye Osteoporoz Derneği, Ulusal Osteoporoz Kongresi'ni 3 yılda bir olmak üzere düzenlemektedir. Ara dönemlerde özel konuların işlendiği sempozyumlar yapılmaktadır.

5. Ulusal Osteoporoz Kongresi,
05-09 Kasım 2014 yılında KKTC’de, uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirildi.  IOF Başkanı Prof Dr. John Kanis açılış konuşması ile bizi onurlandırdı ve bilimsel programda bir konferans verdi. Prof Dr. S. Ferrari, Prof Dr. R. Rizzoli gibi konuşmacılardan üst düzeyde konferanslar dinlemek ve bilgi alışverişinde bulunmak şansımız oldu. Balkan bölgesini temsilen, Bosna Osteoporoz Derneği Başkanı Prof Sokolovic kongremize katıldı. Yaklaşık kongre katılımı 500 delege olarak gerçeleşti. Konferans, panel, yuvarlak masa oturumu, uydu sempozyumları ve sözlü bildiriler sunuldu, 3 kurs yapıldı, 114 bildiri kabul edildi ve 3 tane ödül verildi.

6. Ulusal Osteoporoz Kongresi 2017 yılında düzenlenecektir.

CNS Village, Nisan 2016, Malaga