YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. F. Yeşim (GÖKÇE) KUTSAL

II. Başkan

Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

Genel Sekreter

Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR

Veznedar

Prof. Dr. Jale MERAY

Sayman

Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ

Üye

Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI

Üye

Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN