Kuruluş ve Amaç
Kuruluş ve Amaç

Türk Osteoporoz Derneği İstanbul 1998 yılında kurulmuştur. Derneği'nin amacı, toplantı, sempozyum ve kongreler düzenlemek, veri toplamak için, osteoporoz konusunda bilimsel çalışmaları teşvik etmektir. Bizim hedeflerimizden biri de bizim meslektaşları ile öğretim programları ve işbirliği yoluyla Türkiye'nin osteoporoz için rasyonel çözümler elde etmektir. Ülkenin tüm bölgelerine yönelik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Farklı ilde Derneği nedenle hayata faaliyetleri sağlanmıştır.

Türk Osteoporoz Derneği IOF üyesidir - Uluslararası Osteoporoz Vakfı ve bu vakıf tarafından desteklenmektedir. Üç ulusal kongrelerin bilimsel içerik IOF tarafından desteklenmiştir.