Executive Committee
Executive Committee

Başkan
Ülkü Akarırmak

2. Başkan
Nurten Eskiyurt

Veznedar
Merih Eryavuz

Muhasip
Şansın Tüzün

Sekreter
Deniz Palamar

Üyeler
Sema Öncel
Fatma Atalay