2007
DÜNYA OSTEOPOROZ GÜNÜ
2007 Dünya Osteoporoz Günü

Uluslararası Osteoporoz Vakfı İOF, 2007 yılının konusu olarak tüm dünyada 'Osteoporoz Riskinin Değerlendirilmesi' ni kabul etmiştir. Dünya Osteoporoz Günü 2007'de ve yıl boyunca düzenlenen aktivitelerde osteoporoz riskinin tanıtılması ve farkına varılması konularına ağırlık verilecektir.
Osteoporoz Hasta Derneği bu amaçla Türkiye Osteoporoz Derneği ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlarken osteoporoz risklerini değerlendirebilmeleri için 'Osteoporoz Risk Testini' de Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayınlamıştır.
Türkiye Osteoporoz Derneği Balçova Belediye işbirliği ile Dünya Osteoporoz günü nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesinde halkı bilgilendirme paneli düzenlenmiştir. Panelde yönetim kurulu üyelerinin konuşmacı olarak katılımı ile osteoporoz hastalığı tüm yönleri ile halka tanıtılmış, önleme ve tedavi yaklaşımları anlatılmıştır. Ardından beş gün süre ile Balçova Belediyesi semt evlerinde postmenopozal kadınlara tarama amacı ile X-ray absorbsiyometri yöntemi ile kemik yoğunluk ölçümü ve ardından bilgilendirme yapılmıştır.